Anunț concurs șef serviciu, șef birou: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, 25 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București

Posturi vacante: 

 • Serviciul de Intervenție de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune și Repatrieri – Direcția Protecția Copilului – 1 post de șef serviciu clasa I, grad profesional II

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială/ sociologie/ psihopodagogie/ psihologie/ științe economice/ administrație publică/ teologie – asistență socială;
 • perfecţionări (specializări): – studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153, alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/20011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani;
 • competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): demonstrarea unor aptitudini adecvate de conducere, delegare și control, eficiență în motivare, capacitatea de a stabili și menține anumite standarde, capacitatea de a respecta termenele limită.
 • Biroul Monitorizare Relații Familiale – Serviciul de Intervenție de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune și Repatrieri – Direcția Protecția Copilului – 1 post de șef birou clasa I, grad profesional II

Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistență socială/ sociologie/ psihopodagogie/ psihologie/ științe economice/ administrație publică/ teologie – asistență socială;
 • perfecţionări (specializări): – studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153, alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/20011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani;
 • competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): demonstrarea unor aptitudini adecvate de conducere, delegare și control, eficiență în motivare, capacitatea de a stabili și menține anumite standarde, capacitatea de a respecta termenele limită.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor: 23 octombrie 2020 – 11 noiembrie 2020, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 situat în str. Olari nr. 15, Sector 2;
 •  proba scrisă: 25 noiembrie 2020, ora 11.00 – la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 situat în Bdul Basarabia nr. 96, București  – Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Basarabia, București, Sector 2;
 • interviul se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Telefon: 0314/052.477 int. 303/338/339    

Sursa: http://social2.ro/, 27 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în București