Anunț concurs psiholog: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, 17 noiembrie 2020

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Posturi vacante: 

 • Serviciul management de caz pentru servicii de tip familial, asistenţi maternali profesionişti – 1 post psiholog, grad practicant;
 • Serviciul evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, telefonul copilului şi violenţă domestică – 1 post psiholog, grad practicant;
 • Compartiment pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor – 1 post psiholog, grad practicant;
 •  Serviciul evaluare complexă a copilului – 1 post psiholog, grad practicant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant din cadrul Serviciului management de caz pentru servicii de tip familial, asistenţi maternali profesionişti:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant în specialitatea psihologie clinică;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant din cadrul Serviciului evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, telefonul copilului şi violenţă domestică:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant – autonom,  în specialitatea psihologie clinică;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant din cadrul Compartimentului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant – autonom,  în specialitatea psihologie clinică;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad practicant din cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant, în cel puţin una din specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi educaţională, psihopedagogie specială;
 • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei – minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data afişării anunţului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 noiembrie 2020, ora 11.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara din Deva, B-dul Iuliu Maniu nr. 18, judeţul Hunedoara;
 • proba interviu se va desfăşura în condiţiile art.24 alin (5) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 680, partea a III-a, Luni, 26 octombrie 2020

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara