Posturi ofițer A.N.P., anunț din 14 octombrie 2020

Angajator: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Posturi vacante: 34 posturi vacante de execuţie (ofițer psiholog) în cadrul sectorului reintegrare socială, din unităţile penitenciare:

 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Arad – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Bacău – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Baia Mare – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Botoșani – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Brăila – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul București – Jilava – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Drobeta Turnu Severin – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Galați – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Gherla – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Giurgiu – 5 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Mărgineni – 3 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Miercurea Ciuc – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Oradea – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Ploiești – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul de femei – Târgșorul Nou – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Slobozia – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Târgu Mureș – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Tulcea – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul Vaslui – 2 posturi;
 • ofiţer (psiholog) – Centrul de Detenţie Brăila-Tichilești – 1 post;
 • ofiţer (psiholog) – Penitenciarul – Spital Constanța-Poarta Albă – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer (psiholog):

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în specializarea „Psihologie” sau asimilate;
 • atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale minimum psiholog practicant sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog practicant – pentru candidaţii cu studii de psihologie sau asimilate;
 • declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, interdicţiei ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni a Colegiului Psihologilor din România ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în exercitarea profesiei de psiholog;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
 • autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs

Unitatea organizatoare a concursului:

 • Penitenciarul Arad pentru posturile de la Penitenciarul Arad, Penitenciarul Baia Mare, Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Botoşani, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Miercurea Ciuc, Penitenciarul Oradea, Penitenciarul Târgu Mureş, Penitenciarul Vaslui
 • Penitenciarul Ploiești pentru posturile de la Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul Ploiești, Penitenciarul de Femei Ploiești -Târgșorul Nou, Penitenciarul Brăila, Penitenciarul București – Jilava, Penitenciarul Galați, Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Slobozia, Penitenciarul Tulcea, Centrul de Detenţie Brăila-Tichilești, Penitenciarul – Spital Constanța-Poarta Albă

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunea dosarelor de concurs – la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 04 noiembrie 2020, inclusiv, ora 16.00;
 • proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
 • interviul;
 • proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Sursa: http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-unor-posturi-din-sectorul-reintegrare-sociala/

AccesațiVariante de subiecte, posturi cu atribuții de psiholog