Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” – post psiholog; T:13dec. 2022

Angajator: Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, județul Iași

Post vacant: psiholog S, perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Psihologie;
 • studii de masterat absolvite cu diplomă în domeniul Psihologie – pot constitui un avantaj;
 • Aaestat de liberă practică în specializarea Psihologie Clinică, eliberat în condițiile legii, de către Colegiul Psihologilor din România;
 • experiență de minimum 3 ani în consiliere acordată studenților, dovedită prin documente;
 • vechime în muncă: minimum 3 ani;

Aptitudini și abilități:

 • cunoașterea bazei teoretice și a eticii profesionale în psihologie;
 • cunoștințe de operare PC;
 • persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-urile stricte, rezistență la stres, spirit de echipă;
 • adaptare dinamică la sarcini de lucru;
 • abilități de gestionare a unui volum mare de date.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 decembrie 2022, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 21 decembrie 2022, ora 09.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 23 decembrie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0232/407.378

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi