Licitații din domeniul psihologiei în luna iulie

Data limită depunere ofertă: 14 iulie 2023

Județ: Vaslui

Denumire contract: Servicii de expertiză psihologică privind stabilirea măsurilor de ocrotire

Descriere contract: Servicii de expertiză psihologică privind stabilirea măsurilor de ocrotire pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în serviciile sociale din structura DGASPC Vaslui, respectiv 92 beneficiari

Date de identificare autoritate contractuală: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

Adresa: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1

Contact: (0235) 315 138, achizitii@dgaspc-vs.ro

Sursa: e-licitatie.ro

Data limită depunere ofertă: 12 iulie 2023

Județ: Brașov

Denumire contract: Examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța feroviară, 2 loturi – SRCF Brașov

Descriere contract: Examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranță feroviară din cadrul Sucursalei Regionala CF Brașov în conformitate cu prevederile OMTI/OMS nr.1151/1752/2021 și cu respectarea prevederilor din Modelul de Contract, Caietul de Sarcini nr. 640/846/21.03.2023 și anexelor acestuia (lotul 1) și Caietul de Sarcini nr. 640/847/21.03.2023 și anexelor acestuia (lotul 4), respectiv: – Lot 1: examinare medicală periodică pentru 480 pers, revizuire 1, 3, 6 luni (reexaminare medicală după dispensarizare) pentru 37 pers în locația din localitatea Brașov; – Lot 4: examinare psihologică periodică pentru 472 pers. în locația din localitatea Brașov. Valoarea estimată a achiziției : 201.075,00 lei, fără TVA ( pentru servicii medicale nu se percepe TVA conform art.292 din Codul fiscal), din care: -lotul 1 – examinare medicală locația din localitatea Brașov – 158.595,00 lei, fără TVA; -lotul 4 – examinare psihologică locația din localitatea Brașov – 42.480,00 lei, fără TVA. Ofertarea şi atribuirea se face pe loturi: -lotul 1 – examinare medicală locația din localitatea Brașov; – lotul 4 – examinare psihologică locația din localitatea Brașov

Date de identificare autoritate contractuală: C.N.C.F “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV – UNITATE OPERAȚIONALĂ

Adresa: Strada Politehnicii nr. 1

Contact: (0268) 410 709, Irina.Saftoiu@cfr.ro

Sursa: e-licitatie.ro

Data limită depunere ofertă: 06 iulie 2023

Municipiu: București

Denumire contract: Servicii de evaluare psihologică

Descriere contract: Evaluare psihologică minor, consiliere psihologică minor – părinți, consiliere psihologică părinți, până la finalizarea cazului cu depunerea la dosar a rezultatului acestor proceduri (dosar registratură DGASPC S4 – 34182/20.06.2023)

Date de identificare autoritate contractuală: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Adresa: Strada Olteniţei nr. 252-254, Sector 4

Contact: (0733) 346 688, achizitii@dgaspc4.ro

Sursa: licitatia.ro

Data limită depunere ofertă: 05 iulie 2023

Municipiu: București

Denumire contract: Servicii de evaluare psihologică

Descriere contract: Evaluare psihologică minor, consiliere psihologică minora – mamă, consiliere psihologică părinți, până la finalizarea cazului cu depunerea la dosar a rezultatului acestor proceduri (dosar registratură DGASPC S4 – 32710/13.06.2023)

Date de identificare autoritate contractuală: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Adresa: Strada Olteniţei nr. 252-254, Sector 4

Contact: (0372) 715 100, achizitii@dgaspc4.ro

Sursa: e-licitatie.ro