Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca – post psiholog; T:27mar. 2023

Angajator: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 8, județul Cluj

Post vacant: psiholog – Departamentul de asigurare a calității – prorectorul pentru asigurarea calității și relații internaționale

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

 • studii superioare în domeniul psihologie;
 • cunoașterea metodelor de cercetare sociologică și în domeniul educației superioare;
 • cunoștințe privind instrumente de cercetare educațională în învățământul superior, precum și în prelucrarea și interpretarea datelor de cercetare;
 • cunoștințe privind legislația în domeniul învățământului superior (asigurarea calității);
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator (pachetul MS Office, SPSS);
 • abilități mediu-avansate de tehnoredactare;
 • cunoștințe mediu-avansate de limbă engleză (scris, citit, vorbit);
 • cunoștințe legate de folosirea accesoriilor muncii: operarea cu procesoare de texte, baze de date, platforme informatice de digitalizare a proceselor interne ale universității.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 martie 2023;
 • proba suplimentară – va avea două componente: testarea cunoștințelor de limba engleză şi testarea abilităților de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point) se va desfășura în data de 03 aprilie 2023;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 05 aprilie 2023;
 • proba interviu se va desfășura în data de 07 aprilie 2023.

Telefon: 0264597256, interior 2164

Sursa: http://www.umfcluj.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.