Licitații din domeniul psihologiei în luna octombrie

Data limită depunere ofertă: 31 octombrie 2022

Județ: Neamț

Date de identificare autoritate contractuală: Poliția Locală Piatra Neamț

Adresa: Strada Viforului nr. 14, Piatra-Neamț

Denumire contract: Servicii psihologice privind testarea psihologică și emitere aviz psihologic

E-mail: politialocalapiatraneamt@gmail.com

Sursa: e-licitatie.ro

Data limită depunere ofertă: 24 octombrie 2022

Municipiu: București

Date de identificare autoritate contractuală: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Adresa: Strada Olteniţei nr. 252-254, sector 4

Denumire contract: Servicii de evaluare psihologică

E-mail: achizitii@dgaspc4.ro

Sursa: e-licitatie.ro

Data limită depunere ofertă: 21 octombrie 2022

Municipiu: București

Date de identificare autoritate contractuală: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Adresa: Strada Olteniţei nr. 252-254, sector 4

Denumire contract: Servicii de consiliere psihologică

E-mail: achizitii@dgaspc4.ro

Sursa: e-licitatie.ro