Unitatea Militară 01867 Mihai Bravu – post psiholog; dep.dos. 11.05.2023

Angajator: Unitatea Militară 01867 Mihai Bravu, strada Gării nr. 2, localitatea Mihai Bravu, județul Giurgiu

Unitatea este ușor accesibilă datorită mijloacelor de transport disponibile, este localizată la aproximativ 40 km de București și Giurgiu.

Post vacant: psiholog

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă + 2 ani studii universitare masterale, în domeniul psihologie/ psihosociologie;
  • atestat de liberă practică, cel puțin într-unul din următoarele domenii: Apărării, ordinii publice și siguranței naționale; Psihologie clinică; Psihoterapie; Consiliere psihologică. Treapta de specializare – supervizare;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este „Secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 29 mai 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 06 iunie 2023

Telefon: (0762) 946 414

T20230511 UM 01867 Mihai Bravu anunț concurs

Sursa: https://www.roaf.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Volume și acte normative.pdf