Unitatea Administrativ-Teritorială Popești – post vacant; T:21feb. 2023

Angajator: Unitatea Administrativ-Teritorială Popești, județul Iași

Post vacant: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Asistență Socială

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de consilier:

  • studii universitare  cu diplomă de  licență sau echivalentă  în domeniu științe sociale, psihologie și științe  comportamentale, sociologie , științe administrative, științe juridice, asistență socială, sociologie;
  • vechime: în specialitatea studiilor necesare exercitării  funcției publice  de execuție a postului: minim 7  ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 februarie 2023, ora 12.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 martie 2023, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 09 martie 2023, ora 09.00.

Telefon: 0232323400, 0740668544

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi

04 feb. 2023