UAT Ciorăşti – post psiholog; dep.dos. 23.10.2023

Angajator: Unitatea Administrativ Teritorială Ciorășt, judeţul Vrancea

Post vacant: psiholog în cadrul serviciului social „Centru de zi de asistenţă si recuperare în Ciorăşti” 

Calendar concurs:  

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 octombrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 31 octombrie 2023;  
  • proba interviu.  

Telefon: (0237) 258 001

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://comunaciorasti.ro/anunturi-angajare/ 

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.