Subiecte și barem Bac psihologie 2021

Examenul de Bac 2021 la psihologie este împărțit în trei subiecte, fiecare cotat cu câte 30 de puncte. Pentru rezolvarea lor, timpul alocat este de trei ore.

Subiecte Psihologie Bac 2021

Potrivit Ministerului Educației, programa la psihologie pentru Bac 2021 este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2021 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2021 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.