Sari la conținut

Schizofrenia și alte tulburări psihotice

Tulburările din această secţiune includ schizofrenia, tulburarea schizofreniformă, tulburarea schizoafectivă, tulburarea delirantă, tulburarea psihotică scurtă, tulburarea psihotică indusă, tulburarea psihotică datorată unei condiţii medicale generale, tulburarea psihotică indusă de o substanţă şi tulburarea psihotică fără altă specificaţie. Aceste tulburări au fost grupate împreună spre a facilita diagnosticul diferenţial al tulburărilor care includ simptome psihotice ca aspect proeminent al tabloului lor clinic.

Termenul de psihotic a primit, istoric, un număr de definiţii diferite dintre care niciuna nu a fost universal acceptată. Cea mai îngustă definiţie a termenului de psihotic este restrânsă la idei delirante sau la halucinaţii proeminente, cu halucinaţii survenind în absenţa conştientizării naturii lor patologice. O definiţie uşor mai puţin restrictivă ar include, de asemenea, halucinaţiile proeminente pe care individul le realizează ca fiind experienţe halucinatorii. Mai largă încă, este definiţia care include şi alte simptome pozitive de schizofrenie (de ex., dezorganizarea limbajului, comportamentul flagrant dezorganizat sau catatonic). Contrar acestor definiţii bazate pe simptome, definiţiile utilizate în clasificările anterioare (de ex., DSM-II şi ICD-9) erau probabil de departe prea inclusive şi centrate pe severitatea deteriorării funcţionale. În acel context, o tulburare mentală era denumită „psihotică” dacă ducea la „o deteriorare care interfera flagrant cu capacitatea de a satisface cerinţele uzuale ale vieţii”. De asemenea, termenul fusese definit anterior, ca „o pierdere a limitelor eului” ori ca o deteriorare flagrantă a testării realităţii”.

Schizofrenia este o tulburare care durează cel puţin 6 luni şi include cel puţin o lună de simptome ale fazei active (adică, două sau mai multe dintre următoarele: idei delirante, halucinaţii, limbaj dezorganizat, comportament catatonic sau flagrant dezorganizat, simptome negative). În această secţiune sunt incluse, de asemenea, definiţii pentru subtipurile de schizofrenie (paranoid, dezorganizat, catatonic, nediferenţiat şi rezidual).

Tulburarea schizofreniformă este caracterizată printr-o prezentare simptomatologică echivalentă cu cea a schizofreniei cu excepţia duratei sale (adică, perturbarea durează de la 1 la 6 luni) şi absenţa cerinţei ca să existe un declin în funcţionare.

Tulburarea schizoafectivă este o perturbare în care un episod afectiv şi simptome caracteristice fazei active a schizofreniei apar împreună şi sunt precedate sau sunt urmate de cel puţin 2 săptămâni de idei delirante sau halucinaţii, fără simptome afective notabile.

Tulburarea delirantă este caracterizată prin cel puţin o lună de idei delirante nonbizare, fără alte simptome caracteristice fazei active a schizofreniei.

Tulburarea psihotică scurtă este o perturbare psihotică durând mai mult decât o singură zi şi care se remite până într-o lună.

Tulburarea psihotică indusă (împărtăşită) este caracterizată prin prezenţa unei idei delirante la un individ influenţat de cineva care are un delir existent de mai mult timp, cu conţinut similar.

În tulburarea psihotică datorată unei condiţii medicale generale, simptomele psihotice sunt considerate a fi consecinţa fiziologică a unei condiţii medicale generale.

În tulburarea psihotică indusă de o substanţă, simptomele psihotice sunt considerate a fi consecinţa fiziologică directă a unui drog de abuz, a unui medicament ori a expunerii la un toxic.

Tulburarea psihotică fără altă specificaţie este inclusă pentru clasificarea tablourilor clinice psihotice care nu satisfac criteriile pentru niciuna dintre tulburările psihotice specifice definite în această secţiune ori pentru simptomatologia psihotică în raport cu care există informaţii inadecvate sau contradictorii.

Accesați: Invitație participare cercetare (martie-mai 2019)