Scala de melancolie (Melancholia Scale – MES)

Scala de melancolie este o scală de simptome dezvoltată de Bech și Rafaelsen în 1980 pe baza analizei construcției scalei Hamilton și a utilizării analizei structurii latente a ei. Astfel s-a constatat că din cei 17 itemi originari ai scalei Hamilton, doar 6 din ei au o mare validitate de construcție pentru evaluarea unei melancolii: dispoziția depresivă (item 1), dispoziția anxioasă (item 10), lentoarea motorie (item 8), sentimentele de vinovăție (item 2), interese sociale (item 7) și simptome vegetative (item 13). La acești itemi autorii au adăugat 4 alți itemi ce au legătură cu lentoarea psihomotorie: retardarea emoțională, intelectuală, verbală și motorie și un item privind oboseala și durerile. Astfel, versiunea definitivă a scalei de melancolie are 11 itemi. Acești itemi sunt evaluați pe o scală Likert cu 5 ancore, de la 0 la 4.

Scala Hamilton și scala de melancolie Bech & Rafaelsen au fost combinate în scala HDRS/MES care are 23 itemi.

Scala de melancolie a demonstrat a avea o bună validitate de construcție în diverse populații, cu alte cuvinte, scorul total al MES reprezintă un suficient statistic. Când a fost utilizată la bătrâni, analiza factorială a confirmat că MES reprezintă un singur factor. Cât privește confidența, corelația interclase a arătat o foarte solidă încredere între cotatori.

Scala MES s-a dovedit mult mai senzitivă la schimbarea tabloului depresiv sub intervenții decât scala Hamilton sau scala Montgomery-Asberg.

Un scor MES de 15 sau mai mult este congruent cu diagnosticul de depresie majoră din DSM-III, iar scorul de 10-14 reprezintă “mai puțin de depresie majoră” și este echivalent cu scorul de 13-17 la HDRS.

Sursa: Radu Vrasti: Măsurarea sănătății mentale; Scalele de evaluare a depresiei