Scala de dezvoltare (stimulare) a limbajului în normalitate

Scala Reel: 0-36 luni

legendă:

R= Limbaj receptiv – înţelegerea, comprehensiunea limbajului

E= Limbaj expresiv – articulat, vorbit

0-1 luni

R1= tresare la zgomote puternice şi bruşte

R2= îşi întrerupe activitatea când aude un zgomot

R3= se linişteşte adesea la auzul unei voci familiare, prietenoase

E1= ţipă frecvent

E2= apar vocalizări întămplătoare, sporadice în afara ţipetelor

E3= predomină sunete asemănătoare vocalelor „e, a”

1-2 luni

R4= acordă atenţie frecventă vocilor din jur

R5= pare să-l asculte pe vorbitor

R6= de multe ori priveşte la cel care-i vorbeşte şi ca răspuns zâmbeşte

E4= are un ţipăt special pentru foame

E5= apar elemente de lalalizare

E6= dezvoltă semne vocale deosebite pentru plăcere

2-3 luni

R7= răspunde vorbitorului, uitându-se direct la faţa acestuia

R8= fixează privirea în mod regulat pe vorbitor

R9= urmăreşte frecvent gura şi buzele vorbitorului

E7= răspunde ocazional stimulului sonor sau vorbirii prin vocalizări şi lalalizări (silabiside)

E8= în timpul jocului cu adultul foloseşte silabiside

E9= lalalizează des cu 2 sau mai multe silabe care încep să se diferenţieze

3-4 luni

R10= îşi întoarce capul în mod deliberat către sursa de zgomot

R11= „mătură” cu privirea încăperea în căutarea vorbitorului

R12= este frecvent tulburat (speriat) la voci răstite

E10= râde deseori în jocul cu obiectele

E11= lalalizează în mod regulat cu serii de sunete, mai ales în situaţii de confort psihic

E12= apar consoanele bilabiale: „b, p, m”

4-5 luni

R13= localizează regulat şi cu acurateţe sursa vocii umane

R14= îşi recunoaşpte numele şi răspunde la nume

R15= cel mai adesea se opreşte din plâns când cineva îi vorbeşte

E13= apar sunete asemănătoare vocalelor „o şi u”

E14= exprimă supărarea şi disconfortul prin alte forme vocale în afara ţipătului

E15= de obicei se opreşte din lalalizare ca răspuns la stimulul vocal. Uneori se continuă lalalizarea, dar pentru o scurtă perioadă de timp.

5-6 luni

R16= pare să înţeleagă şi să diferenţieze după expresiile faciale, mişcările corpului şi ton semnificaţiile generale ale ameninţării, ale supărării, ale vocii prietenoase şi ale celei care îl certă

R17= pare să înţeleagă semnificaţia pentru „mama, papa, pa”

R18= se opreşte sau se reţine în cel puţin jumătate din cazuri ca răspuns la negaţie (NU!)

E16= ia iniţiativa de a vocaliza şi de a lalaliza în interacţiunea directă cu adultul

E17= câteodată vocalizează cu 4 sau mai multe silabe

E18= se joacă producând, emiţând sunete şi zgomote în timp ce este singur sau cu alţii

6-7 luni

R19= pare să recunoască numele membrilor familiei în conversaţia curentă, chiar când persoana amintită nu e de faţă

R20= înţelege şi răspunde cu gesturi adecvate la cuvintele: „vino!, sus!, măricel!, pa!”

R21= acordă atenţie muzicii sau cântatului

E19= începe lalalizări formate din combinaţii de 2 silabe diferite

E20= în cel puţin o jumătate din cazuri răspunde prin vocalizări când e strigat pe nume

E21= foloseşte unele expresii cu contururi asemănătoare de cuvinte, încât pare să numească lucruri din ambianţa sa într-un limbaj propriu

7-8 luni

R22= pare frecvent că ascultă conversaţia adulţilor

R23= în mod regulat se opreşte când e strigat

R24= pare să recunoască după denumire câteva obiecte comune

E22= câteodată lalalizează în contururi vocale, propoziţionale (secvenţe vocale mai lungi,cu intonaţie). Matricea vocală a vorbirii

E23= se joacă – imită jocuri de mâini însoţite de expresii stereotip („cucu-bau!”) 

E24= câteodată „fredonează” singur melodii familiare

8-9 luni

R25= pare să înţeleagă câteva cereri verbale care implică înţelegerea unor verbe

R26= în mod regulat îşi opreşte activitatea la negaţie

R27= începe să se uite cu interes la poze în timp ce acestea sunt mânuite de adult (maximum 1)

E25= foloseşte câteva gesturi cu semnificaţie

E26= începe să imite sunete, mai ales vocale, după modelul dat de adult

E27= enunţurile conţin acum mai multe consoane decât cele anterioare

9-10 luni

R28= pare să asculte cu plăcere cuvinte noi

R29= în general e capabil să asculte conversaţia altora fără să pară distras de alte surse de zgomot

R30= în mod frecvent oferă la cerere o jucărie sau un alt obiect

E28= apar primele cuvinte: tata, mama, nume de animal preferat sau de jucărie preferată

E29= are câteva exclamaţii: oh, ah!

E30= apare jargonofazia (enunţuri scurte din 3-4 silabe sau chiar mai multe, fără cuvinte autentice). E matricea limbajului de mai târziu

10-11 luni

R31= execută comenzi simple (în afară de cele de a da şi de a lua)

R32= pare să înţeleagă întrebări simple precum: „unde e mingea?”

R33= răspunde la muzică ritmică prin mişcări ale mâinii şi ale corpului în acelaşi timp

E31= frecvent apar conţinuturi jargonofazice în timp ce se joacă singur

E32= iniţiază el jocuri de gesturi şi de cuvinte

E33= pentru prima oară încercă să imite cuvinte

11-12 luni

R34= demonstrează înţelegerea  mai multor întrebări prin răspunsuri de gesturi adecvate

R35= pe o perioadă mai prelungită de timp se poate concentra pe mai multe propoziţii adresate lui.

R36= răspunde la comanda verbală cu gestul adecvat

E34= când i se spune „fă pa!” execută şi spune „pa”

E35= „vorbeşte”adulţilor şi jucăriilor

E36= răspunde frecvent la cântece sau rime prin jargonofazie

12-14 luni

R37= în fiecare săptămână pare să înţeleagă alte cuvinte noi

R38= pare să înţeleagă dispoziţia psihică a vorbitorilor

R39= menţine interesul 1-2 pentru imaginile pe care i le denumeşte adultul

E37= foloseşte 5 sau mai multe cuvinte în mod constant

E38= încearcă să obţină obiectele dorite indicându-le cu mâna şi folosind în acelaşi timp emisii vocale

E39= jargonofazia se impregnează cu cuvinte noi

14-16 luni

R40= demonstreză înţelegerea unei comenzi selectând şi aducând la cerere din altă cameră un obiect familiar denumit (se dă comanda fără gest)

R41= recunoaşte şi identifică mai multe obiecte sau imagini ale acestora când sunt denumite

R42= în mod clar recunoaşte numele diferitelor părţi ale schemei corporale

E40= în mod consecvent foloseşte 6-7 cuvinte corecte (chiar mai multe)

E41= apar consoane ca „d”, și „n”

E42= multe cuvinte – substantive corecte + gest

16-18 luni

R43= înţelege şi execută comenzi formate din 2 secvenţe consecutive (Ex: „ia mingea de pe pat şi pune-o pe masă!”)

R44= îşi aminteşte şi acordă semnificaţie adecvată noilor cuvinte pe categorii de funcţionalitate

R45= la cerere identifică 2 sau mai multe obiecte dintr-un grup de 4 lucruri familiare

E43= începe prin a folosi mai multe cuvinte decât gesturi pentru a-şi exprima nevoile şi dorinţele (limbajul mimico-gesticular scade)

E44= începe să repete cuvinte auzite în conversaţie

E45= demonstrează o creştere continuă şi gradată a vocabularului activ

18-20 luni

R46= la cerere verbală indică mai multe părţi din schema corporală şi facială

R47= demonstrează înţelegere prin răspunsuri adecvate la comenzi ca: „stai jos!”, „vino aici!”, „opreşte-te!”

R48= înţelege şi demonstrează diferenţierea între pronumele personal după persoană (dă-mi mie! dă-i lui!)

E46= imită propoziţii formate din 2-3 cuvinte

E47= imită onomatopee în jur

E48= are un vocabular activ de 10-20 cuvinte (cu care face propoziţii)

20-22 luni

R49= execută o serie de 2 sau mai multe comenzi, dar legate

R50= zilnic recunoaşte cuvinte noi

R51=când sunt denumite, recunoaşte şi identifică aproape toate obiectele comune sau imagini ale acestora

E49= apar propoziţii simple

E50= în fiecare săptămână foloseşte cuvinte noi

E51= „povesteşte” folosind o combinaţie de jargou propriu + cuvinte inteligibile

22-24 luni

R52= alege la cerere un obiect dintr-un grup de 5 sau mai multe obiecte diferite

R53= pare să înţeleagă succesiunea logică a enunţurilor verbale şi nu pare să se oprească la semnificaţia izolată a cuvintelor

R54= înţelege majoritatea propoziţiilor dezvoltate şi a frazelor

E52= foloseşte propoziţii din 3 cuvinte

E53= se referă la sine cu numele propriu întrebuinţat la persoana a III-a singular

E54= începe să folosească câteva pronume, dar face erori de sintaxă

24-27 luni

R55= demonstrează înţelegerea unor verbe ilustrate grafic (imagini acţiuni). Alege corect o imagine care arată o persoană  mâncând (6 imagini – acţiune)

R56= la cerere arată părţi mai mici din schema corporală (bărbie, umăr)

R57= recunoaşte şi identifică persoane de diferite grade de rudenie (bunicul, bunica, sora)

E55= foloseşte frecvent propoziţii din 2-3 cuvinte

E56= foloseşte corect şi des: „eu, tu, el, mie”

E57= formulează cereri de ajutor pentru nevoi personale

27-30 luni

R58= demonstrează înţelegerea obiectelor definite prin funcţie  (6-7 poze-acţiuni: „cu ce mâncăm?”)

R59= înţelege diferenţierile în funcţie de mărime (alege corect păpuşa mică, mare dintr-un grup de obiecte familiare)

R60= recunoaşte numele şi imaginea celor mai multe obiecte comune. Execută comenzi cu prepoziţiile: în, pe, lângă

E58= numeşte corect cel puţin o culoare . Se referă la lucruri care nu sunt „aici” sau la  evenimente care nu se întâmplă „acum”

E59= se stabilizează referirea la sine cu „eu stabilizat”

E60= repetă corect 2 sau mai multe numerale

30-33 luni

R61=  demonstrează înţelegerea vorbelor uzuale

R62= înţelege fraze lungi şi complexe

R63= înţelege majoritatea adjectivelor comune

E61= îşi spune sexul când este întrebat

E62= dacă desenează, vorbeşte şi denumeşte ce a desenat

E62= când e întrebat spune numele şi prenumele

33-36 luni

R64= dovedeşte interes pentru explicaţiile privind cum şi de ce

R65= execută o comandă formată din 3 secvenţe simple legate

R66= demonstreză înţelegerea prepoziţiilor: sub, în faţă, în spate

E64= în mod regulat relatează experienţe din trecutul apropiat

E65= foloseşte corect formele verbale în relatarea/povestirea după imagini

E66= foloseşte substantivele la plural în mod corect. Se bâlbâie uneori din dorinţa de a spune cât mai multe. Apar întrebări referitoare la timp (când?), şi cauzalitate (de ce?)

Coeficientul verbal QV se calculează după formula:

                              Vr+Ve

                                   2                     

QV=                                                                  *100

                                 Vc

Vr = vârsta limbajului receptiv

Ve = vârsta limbajului expresiv

Vc = vârsta limbajului cronologică