Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad – post psiholog; dep.dos. 13.10.2023

Angajator: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, str. Măgura nr. 25, județul Hunedoara

Post vacant: psiholog în specialitatea psihologie clinică, pe treapta practicant în cadrul secției Pneumologie I

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii și licență psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minim 1 an;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 27 octombrie 2023. 

Telefon: (0254) 611 050, int.223

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: http://www.smii-brad.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.