Primăria Municipiului Salonta – post psiholog; T:21mar. 2023

Angajator: Primăria Municipiului Salonta, Str. Republicii nr. 1, judeţul Bihor

Post vacant: psiholog, grad profesional practicant, în cadrul Centrului de zi Bunicii comunității Salonta

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Psihologie;
  • vechime în domeniu – minim 1 an în specialitatea studiilor;
  • atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în una din următoarele specialităţi: psihologie clinică; consiliere psihologică; psihoterapie; treapta de specializare minimă Practicant;
  • proba suplimentarăcunoștințe de limbă maghiară, probă eliminatorie (Cunoaşterea  limbii maghiare, nivel mediu), aceasta presupune comunicarea în situaţii simple, directe pe diferite teme și activităţi.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 martie 2023;
  • proba practică se va desfășura în data de 29 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 31 martie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0259373243, 0359409730, 0359409731

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.