Primăria comunei Odobești – post vacant; T:03mar. 2023

Angajator: Primăria comunei Odobești, str. Băncii nr.1, județul Dâmbovița

Post vacant: șef serviciu/coordonator Centru de zi  pentru copii și familie Concordia – Odobești din cadrul proiectului  Servicii de calitate în comunitate – sprijin pentru o creștere durabilă şi incluzivă a comunităţilor din Odobești/Dâmbovița și Ploiești, perioadă determinată

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de șef  serviciu/coordonator:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu cursuri de formare în domeniul social, psihologie, educaţie;
  • experienţă specifică coordonare şi/sau administrare activităţi: minim 1 an;
  • în cazul absolvenților sistemului de învățământ Bologna, ciclului I de studii, respectiv studii universitare de licență, candidații trebuie să dețină și studii universitare de masterat în specialitatea studiilor: social, psihologie, educaţie.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 10 martie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 16 martie 2023.

Telefon: 0245721101

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa