Primăria Comunei Leordeni – post psiholog; T:28nov. 2022

Angajator: Primăria Comunei Leordeni, sat Leordeni, nr. 596, județul Argeș

Post vacant: psiholog stagiar, pe perioadă determinată, 0.5 normă, la Centrul de Zi pentru Copii Leordeni aflat în subordinea Compartimentului de Asistenţă Socială şi Stare Civilă al Primăriei

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

  • studii superioare  de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică (candidatul să fie membru al Colegiului Psihologilor).

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 noiembrie 2022, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 12 decembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 14 decembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0248/653.101

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Argeş