Primăria Comunei Ion Neculce – post vacant; T:09mar. 2023

Angajator: Primăria Comunei Ion Neculce, satul Războieni, județul Iași

Post vacant: șef centru, în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copii – Gănești

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de șef centru:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
  • vechime în muncă: minim 10 ani;
  • raport expertiză neuropsihiatrică;
  • raport de evaluare psihologică;
  • certificat de integritate comportamentală.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 martie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0232710880

Anunț concurs – Primăria Comunei Ion Neculce.pdf

Sursa: https://primaria-ionneculce.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi