Primăria Comunei Cernica – post vacant; T:28feb. 2023

Angajator: Primăria Comunei Cernica, Str. Bizanțului nr. 105, județul Ilfov

Post vacant: educator puericultor din cadrul Serviciului Creşǎ

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de educator puericultor:

  • studii medii ȋn domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor /educator/educator- ȋnvǎţǎtor/ ȋnvǎţǎtor-educator;
  • studii medii şi specializare ȋn ocupaţia de educator puericultor obţinutǎ prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
  • studii postliceale absolvite cu diplomǎ sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările educator puericultor/ educator/ educator-ȋnvǎţǎtor/ ȋnvǎţǎtor-educator;
  • studii universitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ, respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echivalentǎ, în unul din urmǎtoarele domenii: ştiinţe ale educaţiei, psihologie sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogicǎ în vederea certificǎrii competenţelor pentru profesia didacticǎ.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 februarie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 07 martie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 martie 2023.

Telefon: 0213695308

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ilfov