Posturi vacante, DGASPC Vâlcea | 29 iunie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28

Posturi vacante: 

 • inspector specialitate, gradul II – Compartimentul dispecerat – telefon unic 119 – 2 posturi;
 • șef centru – Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Slătioara – 1 post;
 • șef centru – Centrul de îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Lungești – 1 post;
 • șef centru – Centrul de îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Zătreni – 1 post;
 • psiholog stagiar – Centrul de îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Zătreni – 1 post;
 • şef centru – Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – „Nicolae Bălcescu” – 1 post;
 • psiholog stagiar – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Măciuca – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de inspector specialitate, gradul II:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specializările: psihologie, sociologie, asistență socială, atestat de liberă practică în profesie eliberat de colegiile profesionale sau specializare în studii juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 4 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, care cuprinde gradul profesional corespunzător postului;
 • vechime conform atestatului de liberă practică corespunzător gradului profesional stagiar.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului superior în domeniul juridic, medicină, economie sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 20 iunie 2022, ora 13.30;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 29 iunie 2022, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfăşura în maximum 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Telefon: 0250/734.758, interior 110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 588, partea a III-a, Luni, 06 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea

Informațiile prezentate au scop informativ