Posturi vacante, DGASPC Teleorman | 07 decembrie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, Strada Dunării nr. 7, judeţul Teleorman

Posturi vacante: 

 • 1 post educator debutant, studii superioare, la Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial Alexandria, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Rahovei, bloc 102, et. 4, ap. 15, județul Teleorman;
 • 1 post educator, studii superioare, la Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial Roșiori de Vede, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Republicii, bloc 412, scara B, parter, ap. 2, județul Teleorman;
 • 1 post educator, studii superioare, la Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial a Copilului cu Nevoi Speciale Alexandria, cu sediul în Alexandria, Strada Dunării, bloc M3, scara B, et. 4, ap. 45, județul Teleorman;
 • 1 post educator principal, studii superioare, la Centrul Teritorial pentru Protecția de Tip Familial Alexandria, cu sediul în Roșiori de Vede, Strada Rahovei, bloc 102, et. 4, ap. 15, județul Teleorman;
 • 1 post psiholog practicant la Biroul evaluare și consiliere psihologică pentru părinți și copii din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, situat în Strada Dunării nr. 7, județul Teleorman;
 • 1/2 post psiholog practicant la Biroul evaluare și consiliere psihologică pentru părinți și copii din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, situat în Strada Dunării nr. 7, județul Teleorman.

Condiții specifice pentru toate posturile de educatori studii superioare:

 • studii superioare de lungă durată absolvite în domeniul fundamental: științe sociale, ramura: sociologie – domeniul de licență: sociologie sau asistență socială, ramura: psihologie și științe comportamentale – domeniul de licență: psihologie sau științe ale educației și ramura: științe juridice – domeniul de licență: drept sau domeniul fundamental: științe sociale, ramura: științe administrative, domeniul de licență: științe administrative sau domeniul fundamental: științe umaniste și arte, ramura: filologie, domeniul de licență: limbă și literatură;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării postului de educator debutant, studii superioare – 0 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării posturilor de educator studii superioare -1 an;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării postului de educator principal, studii superioare – 5 ani.

Condiții specifice pentru postul de psiholog practicant și 1/2 psiholog practicant la Biroul evaluare și consiliere psihologică pentru părinți și copii:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite necesară ocupării postului pentru care se organizează concursul – minimum 1 an;
 • atestat de liberă practică în psihologie, cu treapta de specializare practicant în supervizare sau autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 noiembrie 2021, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 07 decembrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 09 decembrie 2021, ora 12.00.

Telefon: 0247/316.611

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1148, partea a III-a, Joi, 11 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Teleorman