Posturi vacante, DGASPC Hunedoara | 05 iulie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa Gării nr. 9A

Posturi vacante: 

 • psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Serviciul management de caz pentru servicii de tip familial, asistenţi maternali profesionişti -1 post;
  • Serviciul adopţii şi postadopţii  – 1 post;
  • Reţeaua de case familiale pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant, cu specialitatea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

 • psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva -1 post;
  • Serviciul evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, telefonul copilului şi violenţă domestică – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog practicant: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant autonom, cu specialitatea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

 • psiholog, grad practicant, în cadrul: Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant, cu specialitatea psihologie clinică/psihoterapie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

 • logoped, în cadrul: Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva -1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie sau psihopedagogie specială;
 • atestat de liberă practică în una din specialităţile: psihologie clinică/ psihopedagogie specială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.

 • psiholog, grad stagiar, în cadrul: Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Telefonul copilului) -1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar:  

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică în una din specialităţile psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 05 iulie 2022, ora 11.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 645, partea a III-a, Vineri, 10 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara