Posturi vacante, Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca | 27 ianuarie 2022

Angajator: Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca, județul Cluj

Posturi vacante: 

  • psiholog – 1 post;
  • psihopedagog – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • absolvent al unei facultăţi de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei în domeniul: psihologie, programul de studii: psihologie;
  • absolvent al ciclului I de studii – studii universitare nivel licenţă.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog:

  • absolvent al unei facultăţi de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei în domeniul: psihologie, programul de studii: psihopedagogie specială;
  • absolvent al ciclului I de studii – studii universitare nivel licenţă.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 ianuarie 2022, ora 11.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 27 ianuarie 2022, ora 09.00 – psiholog, ora 12.00 – psihopedagog, în sala mică a Cinematografului „Dacia” din Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11B;
  • proba interviu se va desfășura în data de 02 februarie 2022, ora 09.00 – psiholog, ora 12.00 – psihopedagog.

Telefon: 0264/458.320

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1339, partea a III-a, Joi, 30 decembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Cluj