Posturi psiholog – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – 24 aprilie 2018

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog – Departamentul Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru  funcția vacantă de psiholog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologic;
  • studii de master absolvite cu diplomă în domeniul psihologic;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 1 an;
  • experienţă în terapie psihologică (cu supervizare) – minimum 1 an, dovedită prin următoarele documente asumate de către angajator: contractul de supervizare încheiat cu psihologul supervizor şi recomandare din partea supervizorului;
  • să fie în curs de formare sau să fi absolvit un program de formare în terapie în şcoli de formare acreditate de Colegiul Psihologilor din România, dovedită prin următoarele documente: contractul de formare în terapie şi adeverinţă din partea şcolii de formare în terapie sau certificat care atestă absolvirea cursului de formare în terapie.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data 05 aprilie 2018;
  • proba practică – 24 aprilie 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, telefon 0232/201.102, interior 2477.

Sursa:Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 26 martie 2018

Posturi psiholog, clasificarea după județ