Proba interviu

Proba interviului urmăreşte selectarea candidaţilor care au potenţial pentru a face faţă specificului postului scos la concurs şi mediului de lucru vizat

Ghidul intervievatorului pentru interviu de selecție a personalului din administrația publică – document elaborat în cadrul modulului de formare „Managementul resurselor umane”, al proiectului „Creşterea capacităţii funcţionarilor publici din Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a gestiona procesele de management strategic instituţional şi de proiect, în contextul dezvoltării şi întăririi rolului funcţiei publice”. cod SMIS nr. 22857