Posturi psiholog, DGASPC Hunedoara | 22 iulie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa Gării nr. 9A

Posturi vacante: 
 • psiholog practicant – Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă) – 2 posturi;
 • psiholog practicant – Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Uricani – 1 post;
 • psiholog, grad stagiar – Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă) – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilorvacante de psiholog practicant – Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă):

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant autonom în una din specialităţile: psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postuluivacant de psiholog practicant – Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Uricani:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant autonom, cu specialitatea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postuluivacant de psiholog stagiar:  

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică în una din specialităţile psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 22 iulie 2022, ora 11.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 883, partea a III-a, Joi, 30 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara