Posturi psiholog, DGASPC Hunedoara | 10 august 2021

Anunț-DGASPC-Hunedoara-10-august-2021.pdf

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Posturi vacante:  

 • Psiholog, grad practicant în cadrul:
  • Serviciului management de caz pentru servicii de tip familial, asistenţi maternali profesionişti – 1 post;
  • Serviciului evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, telefonul copilului şi violenţă domestică – 1 post;
  • Serviciului evaluare complexă a copilului – 1 post.
 • Psiholog, grad stagiar în cadrul Serviciului management de caz pentru copilul aflat în plasament familial – 1 post.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de psiholog, grad practicant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant autonom, cu specializarea psihologie clinică;
 • vechimea în specialitarea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad stagiar:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 10 august 2021, ora 11.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara din Deva, Piaţa Gării nr. 9A, judeţul Hunedoara;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 656, partea a III-a, Vineri, 16 iulie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara