Posturi psiholog, DGASPC Hunedoara | 07 iunie 2022

T:20220607_Anunț_concurs_Hunedoara.pdf

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din Deva, Piaţa Gării nr. 9A

Posturi vacante: 

 • psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara  – 1 post;
  • Centrului de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva – 1 post.
 • logoped, în cadrul Centrului de Zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva – 1 post.
 • psiholog, grad practicant, în cadrului Centrului de Zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă) – 2 posturi;
 • psiholog, grad stagiar, în cadrul Centrului de Zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă) – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog practicant: 

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
 • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant, cu specializarea psihologie clinică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de logoped:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie sau psihopedagogie specială;
 • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică / psihopedagogie specială:
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog stagiar:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie;
 • atestat de liberă practică în una din specialitățile: psihologie clinică / consiliere psihologică / psihoterapie.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 07 iunie 2022, ora 11.00;
 • proba interviu.

Telefon: 0254/233.341

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 468, partea a III-a, Vineri, 13 mai 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Hunedoara