Post vacant, Primăria Municipiului Galaţi | 24 mai 2022

Angajator: Primăria Municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54

Post vacant: director – Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director:

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; ştiinţe administrative; sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate;
  • absolvenţi de studii universitare de masterat în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor superioare.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  până la data de 13 mai 2022, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 24 mai 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0235/307.713

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 404, partea a III-a, Vineri, 29 aprilie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Galaţi

29 apr. 2022