Post vacant, Primăria Comunei Cernica | 20 decembrie 2021

Angajator: Primăria Comunei Cernica, str. Bizanţului nr. 105, județul Ilfov

Post vacant: educator-puericultor

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator-puericultor:

  • candidații trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 6 luni;
  • să fi absolvit una dintre următoarele forme de învățământ:
  • studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor/educator/educator – învățător/învățător-educator;
  • studii medii și specializare în ocupația de educator-puericultor obținută prin absolvirea unor cursuri autorizate dc Ministerul Educației Naționale;
  • studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/educator – învățător/învățător-educator;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe ale educației, psihologie sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică  în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 20 decembrie, ora 11.00;
  • proba orală se va desfășura în data de 22 decembrie 2021, ora 11.00.

Telefon: 021/369.51.55

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1201, partea a III-a, Luni, 22 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Ilfov