Post vacant, Parchetul Iaşi | 28 aprilie 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din Iaşi, str. Vasile Conta nr. 28

Post vacant: expert, gradul I (psiholog)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert, gradul I (psiholog):

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă va avea loc în data de 28 aprilie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu va avea loc în data de 04 mai 2022, ora 10.00.

Telefon: 0374/128.220, interior 439

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 265, partea a III-a, Joi, 24 martie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi