Post vacant, Inspecția Judiciară, București | 02 noiembrie 2021

Anunț-concurs-Inspecția-Judiciară-Bucurețti-02-noiembrie-2021.pdf

Angajator: Inspecția Judiciară, București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 40, sector 5

Post vacant: consilier, grad IA – psiholog, la Compartimentul de Psihologie.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad IA – psiholog:

  • studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în Specialitate: minimum 6 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațional;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004, condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deținerea acestora, emise în condițiile legii;
  • perfecționări (specializări) în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, dovedite cu documente care să ateste deținerea acestora, emise în condițiile legii.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 octombrie 2021, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 noiembrie 2021, ora 16.30;
  • proba interviu se va desfășura în data de 05 noiembrie 2021, ora 16.30.

Telefon: 021/322.62.48

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 992, partea a III-a, Vineri, 08 octombrie 2021

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe http://www.inspectiajudiciara.ro/ro-ro/page/concursuri

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti