Post vacant, DGASPC Argeș | 21 iulie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş din Pitești, calea Drăgășani nr. 8

Post vacant: şef complex, gr. II, la Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Băbana

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de şef complex, gr. II:

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 iulie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 21 iulie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon:   0248/271.131, interior 18

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 822, partea a III-a, Miercuri, 29 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Argeş