Post vacant, Creșa pentru Educație Timpurie, Cluj-Napoca | 02 mai 2022

Angajator: Creșa pentru Educație Timpurie, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15

Post vacant: psihopedagog, perioadă determinată

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog:

  • absolvent al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației – în domeniul: științe ale educației, programul de studii: psihopedagogie specială;
  • absolvent al ciclului I de studii – studii universitare, nivel licență.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 aprilie 2022, ora 11.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 02 mai 2022, ora 09.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 06 mai 2022, ora 09.00.

Telefon: 0264/458.320

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 339, partea a III-a, Marți, 12 aprilie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Cluj