Post, Biblioteca „Mihai Eminescu” | 17 martie 2022

Angajator: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iaşi

Post vacant: cercetător ştiinţific III (CS III), în cadrul Serviciului ştiinţe exacte

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de cercetător ştiinţific:

  • studii  superioare finalizate cu diplomă de licență;
  • doctorat în sociologie, psihologie și științe ale educației, științe ale comunicării, filologie sau istorie;
  • cunoașterea limbii engleze – diplomă de licență sau certificat standardizat de limbă, nivel minim B2 (Cambridge FCE – minim B, Toefl iBT – minim 85; IELTS – minim 6.0 sau echivalent);
  • minimum 3 articole științifice publicate în reviste indexate în bazele de date specificate în anexele 25/26/29/31 la Ordinul nr. 6.129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare (Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice);
  • cunoștințe de biblioteconomie și știința informării, care vor fi verificate conform bibliografiei; utilizarea instrumentelor de lucru specifice (informarea și documentarea în sistemul tradițional și electronic);
  • abilități de comunicare și lucru în echipă;
  • vechime în specialitate: minimum 6 luni.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 martie 2022, ora 12.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 17 martie 2022, ora 09.00;
  • interviul va avea loc în data de 23 martie 2022, ora 09.00

Telefon: 0232/264.245, int. 117

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 127, partea a III-a, Luni, 14 februarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Iaşi