Post psiholog, DGASPC Sibiu | 13 aprilie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Post vacant: psiholog practicant – Compartimentul management de caz pentru copilul în asistență maternală

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
  • perfecționări (specializări): atestat de liberă practică în psihologie clinică;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 01 aprilie 2022;
  • proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT se va desfăşura în data de 12 aprilie 2022, ora 10.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 13 aprilie 2022, ora 10.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 15 aprilie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 280, partea a III-a, Luni, 28 martie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu