Post inspector de specialitate, Curtea de Apel Galaţi | 12 aprilie 2021

Angajator: Curtea de Apel Galaţi, judeţul Galaţi

Post vacant: inspector gradul I (psiholog – personal contractual)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector gradul I (psiholog – personal contractual):

  • vechime de minim 10 ani în specialitatea studiilor (psiholog) cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • atestat în domeniul de competenţă „Psihologia muncii și organizațională”;
  • reprezintă un avantaj deţinerea cunoștințelor în domeniul psihologie clinică sau apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și dobândirea atestării profesionale la nivel de psiholog principal sau specialist.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 05 aprilie 2021 (inclusiv), ora 13.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 12 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul Curţii de Apel Galaţi, din mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 153, jud. Galaţi;
  • interviul se va desfăşura în data de 16 aprilie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0236/460.027, int. 204    

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 226, partea a III-a, Vineri, 19 martie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Galaţi