Post coordonator, Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca | 06 septembrie 2021

Angajator: Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca, județul Cluj

Post vacant: coordonator personal de specialitate (SII)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de coordonator personal de specialitate (SII):

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul dintre domeniile de licență: medical, economic, administrativ, juridic, sociologic, psihologic și științe ale educației:
  • cunoștințe de operare pe calculator, dovedite cu document, emis în condițiile legii (diplomă și foaie matricolă/certificat/atestat/adeverință);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 august 2021, ora 13.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 septembrie 2021, ora 09.00, în sala de ședințe a Creșei „Patrocle” din Cluj-Napoca, strada Herculane nr. 13A;
  • proba interviu se va desfășura în data de 10 septembrie 2021, ora 09.00.

Telefon: 0264/458.320

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 761, partea a III-a, Joi, 12 august 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Cluj