Minutul de lectură: modelul „Big Five”

Unul dintre cele mai cuprinzătoare și bine susținute empiric modele ale personalității umane este modelul „Big Five” (vezi Costa și McCrae, 1992). Conform acestui model, personalitatea umană este alcătuită din cinci factori: (1) deschiderea spre experiență, (2) conștiinciozitatea, (3) extroversiunea, (4) agreabilitatea și (5) neuroticismul. Fiecare factor include o varietate de mai multe trăsături specifice de personalitate. Spre exemplu, factorul extroversiune include trăsături de personalitate precum afectivitate pozitivă, asertivitate, dinamism și așa mai departe (vezi Matthews și colab., 2003).

Sursa: Terapia cognitivă a tulburărilor de personalitate. Aaron T. Beck, Denise D. Davis, Arthur Freeman