Ghid de observaţie

I. Expresia şi ţinuta persoanei:

1. Reacţii la întâlnirea cu psihologul:

opoziţiecooperareindiferențăsuspiciune

2. Mimica:

normalăhipermimieimobilădemonstrativă
euforicătristăcrispatătensionată
temătoareevitantă

3. Pantomima/ mişcările corpului:

normalămanierismebizareriiagitație
imobilitateautoritate submisivastenic

4. Modul de a se îmbrăca:

ordonatdezordonatexcentriccu rafinament
travestitismcisvestitismîngrijitauster
pedant

    5. Starea de igienă:

corespunzătoaredeficitarămiros dezagreabilhaleră alcoolică
haleră fetidăhaleră acetonică

6. Atitudinea (observată pe parcursul interviului/ relatată, despre sine şi ceilalţi)  

    6.1. Faţă de sine:

încredere în sinesupraestimaresubestimaredezinvoltă
aroganță superioară inhibatăneîncrezătoaretimidă

    6.2. Faţă de ceilalţi:

prietenoasădușmănoasăsincerăfalsă
egosităîncredere (deschisă)neîncredere (suspicioasă)asertivă
defensivăevitantă

II. Procese cognitive

  • Calitatea discursului:
logicilogicfragmentatcursiv
coerentincoerentelaborat repetitivprietenos
alambicatplatstereotip
  • Tip de gândire:
concretăabstractăsinteticăanalitică
flexibilărigidăincoerentă

III. Comportament

calmreacții explozivepiromaniecleptomanie
compulsii sexuale patologicehipobuliehiperbulieabulie
agitație psihomotorieagresivitatestupoare hiperactivitate
automutilareconduite delicvente