Evaluare

Evaluarea este o succesiune de acțiuni efectuate pentru a putea emite judecăți asupra unui obiect. Aceste acțiuni constau în culegerea de informații despre una sau mai multe caracteristici ale obiectului respectiv și prelucrarea lor, adesea prin compararea obiectului cu alte obiecte, reale sau ideale. Rezultatul evaluării unui obiect este o descriere a acestuia, în termeni cantitativi și calitativi.

Accesați: Dicționar de psihologie