Direcția de Asistență Socială Satu Mare – posturi vacante; T:14feb. 2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială Satu Mare, str. Ilișești nr. 4

Posturi vacante:

 • psiholog specialist – Centrul de Zi Pentru Vârstnici – 1 post;
 • coordonator Centru gradul II – Centrul Multifuncțional Social Ostrovului – Centrul de zi pentru copii – 1 post;
 • psiholog specialist – Centrul Multifuncțional Social Ostrovului – Centrul de zi pentru copii – 1 post;
 • educator – Centrul Multifuncțional Social Ostrovului – Centrul de zi pentru copii – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog specialist:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de stiință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de coordonator Centru gradul II:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de stiință – științe sociale, domeniul de licență asistență socială, psihologie și științe comportamentale sau științe ale educației, specializarea asistență socială, psihologie, pedagogie, pedagogia învățământului primar și preșolar sau pedagogie socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 5 ani.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de educator:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de stiință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență științe ale educației, specializarea pedagogie, pedagogia învățământului primar și preșolar sau pedagogie socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 1 an.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 14 februarie 2023, ora 14.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 23 februarie 2023, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 28 februarie 2023.

Telefon: 0261714196, interior 113

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Satu Mare

03 feb. 2023