Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț – post psiholog; T:28mar. 2023

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5, județul Neamț

Post vacant: psiholog practicant, studii superioare – în  cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • atestat de liberă practică, treapta de specializare minimă practicant.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 aprilie 2023;
  • proba interviu.

Telefon: 0233622968

Sursa: https://www.daspn.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.