DGASPC Vâlcea – posturi vacante; dep.dos. 23.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28

Posturi vacante: 

  • şef centru – Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Zătreni – 1 post;  
  • şef centru – Centrul de Îngrijire şi Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități – Nicolae Bălcescu – 1 post; 
  • şef centru – Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de şef centru: 

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale,

sau

  • absolvenți cu diplomă de licență a învățământului superior în domeniul juridic, medicină, economie sau al stiințelor administrative cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 noiembrie 2023;  
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 decembrie 2023;  
  • proba interviu se va desfăşura în maximum 4 zile de la proba scrisă.

Telefon: (0250) 734 758, int. 110

Te invităm să citești mai multe informații despre anunț, accesând https://www.dgaspc-vl.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.