DGASPC Hunedoara – post psiholog; dep.dos. 03.05.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, Piața Gării nr. 9A

Post vacant: psiholog, grad practicant din cadrul Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
  •  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
  • atestat de liberă practică pe treapta de specializare practicant, cu specializarea psihologie clinică.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 mai 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 11 mai 2023;
  • proba interviu.

Telefon: (0254) 233 341

Anunț concurs DGASPC Hunedoara – post psiholog; dep.dos. 03.05.2023

Sursa: https://www.dgaspchd.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.