DGASPC Giurgiu – posturi vacante; T:30ian. 2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, Șos. Alexandriei nr. 7-9

Posturi vacante: 

  • şef centru –  Complex familial II – DGASPC Giurgiu (funcție de conducere) – 1 post;
  • psiholog (psihoterapie) – Casa de tip familial Ansaloni – Complex familial II (funcție de execuție) – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de şef centru:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științe psihologice, asistență socială și sociologie, cu vechime în specialitatea studiilor și în muncă de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu vechime în specialitatea studiilor și în muncă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog (psihoterapie):

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, master în specialitatea studiilor, doctorat sau prin cursuri de formare continuă ale asociațiilor profesionale acreditate în acest sens, de către Comisia clinică a CPR cu specializare în psihoterapie fără vechime.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 ianuarie 2023, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 07 februarie 2023, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 februarie 2023, ora 11.00.

Telefon: 0246/214.011

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Giurgiu

13 ian. 2023