DGASPC Dâmboviţa – posturi vacante; dep.dos. 15.09.2023 

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, strada I.C. Visarion nr. 8 

Posturi vacante:   

 • coordonator personal de specialitate gradul II, în cadrul Locuinței Maxim Protejată Luca – 1 post; 
 • psiholog grad profesional stagiar, în cadrul Locuinței Maxim Protejată Luca – 1 post; 
 • coordonator personal de specialitate gradul II, în cadrul Locuinței Maxim Protejată Matei – 1 post;  
 • psiholog grad profesional stagiar, în cadrul Locuinței Maxim Protejată Matei – 1 post. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de coordonator personal de specialitate gradul II: 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, 

sau  

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de psiholog stagiar: 

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie; 
 • posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competență “practicant”. 

Calendar concurs: 

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 septembrie 2023; 
 • proba scrisă se va desfășura în data de 25 septembrie 2023; 
 • proba interviu se va desfășura în data de 28 septembrie  2023. 

Telefon: (0733) 448 101 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dgaspcdb.ro/index.php

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.