DGASPC Covasna – posturi vacante; T:08mar. 2023

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, județul Covasna

Posturi vacante:

  • inspector de specialitate, grad debutant, la Centrul de primire în regim de urgență “Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe – 1 post;
  • psiholog practicant, la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu din următoarele: psihologie, asistență socială sau științe ale educației.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 luni.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 08 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 16 martie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 martie 2023.

Telefon: 0267317464

Sursa: https://www.protectiasocialacv.ro/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Covasna