DGASPC Braşov – posturi vacante; dep.dos. 01.11.2023

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6

Posturi vacante: 

 • director – Căminul pentru Persoane Vârstnice ”CASTANUL” Victoria – 1 post;
 • director – Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”CANAAN” Șercaia – 1 post.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de director: 

 • absolvenți cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic
  şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
 • vechime în studii superioare minim 2 ani;
 • aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;
 • aviz neuropsihiatric favorabil exercitării funcţiei conform art. 151 alin.1 Lg 272/2004.

Calendar concurs:  

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 01 noiembrie 2023;  
 • proba scrisă se va desfășura în data de 09 noiembrie 2023;  
 • proba interviu se va desfășura în data de 13 noiembrie 2023. 

Telefon: (0268) 417 100, int 105

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe:https://www.dgaspcbv.ro/concursuri/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.